Nike is gedekt

Begin augustus is Nike (Ken Sigel’s You’re Knocking Me Out) gedekt door Quincy (Coeur de Lion D’Hongrie Quincy has more Fun). De pups worden begin oktober verwacht.